Windows

Windows är världens vanligaste operativsystem

Windows är världens vanligaste operativsystem för datorer. Faktum är att för många användare så är systemet en synonym till ”dator”. Operativsystemets största utmanare är Mac OS från företaget Apple (och till viss del gratissystemet Linux). Alla operativsystemen gör ungefär samma sak: de ger användare ett snyggt och smidigt visuellt interface till olika program. De har också anammat samma grundläggande logik – du klickar på ikoner för att öppna upp program, du drar data från ett fönster till ett annat och släpper det. Utöver detta så finns det dock olika designtänk bakom Mac och Windows och för den som är bekant med det ena kan det vara svårt att använda det andra.

Windows har flera skepnader

Windows finns faktiskt i flera olika skepnader. På ytan så ser det kanske ut som att det är samma operativsystem på din hemdator som företagets server och på din Windowstelefon. Dessa tre datamiljöer har dock vitt skilda krav på exempelvis prestanda. Olika avdelningar Microsoft specialiserar sig på de olika typerna. Just när det gäller telefoner, närmare bestämt smartphones, så har det tidigare gått dåligt för Microsoft. Företaget är starkt utmanat på smartphonemarknaden av Googles Android och Macs Iphone. Microsoft röner dock mer och mer framgång när det gäller paddor, och det finns goda anledningar att välja Microsoft istället för Mac eller Linux.

Den främsta anledningen är samstämmighet och kompatibilitet. Windows används till stor del i företagens jobbdatorer och i hemdatorer. Det gör att information sparad i Windowsprogram i de miljöerna är lättare att komma åt på andra digitala verktyg, exempelvis smartphones. Om du har ett Excelark på arbetet så kan du lätt öppna det i en Windowstelefon. Det är betydligt svårare att öppna det på en Iphone. På samma sätt synkroniseras innehållet i din kalender och e-post automatiskt på dina olika digitala verktyg. I och med den nya satsningen på Microsoft OneDrive så sparas dina filer automatiskt och du kan komma åt dem överallt.

Windows eller Mac – den stora striden

Det första storsäljande operativsystemet var Mac OS, som introducerades 1984. Ett år sedan släpptes Windows-systemet, och ändå sedan dess har företagen kämpat om dominansen över datorvärlden. Windows-systemet var länge störst och hade ett tag 90% av den världsvida datormarknaden. Kampen mellan Windows-systemet och Mac OS har inte bara skett med annonser och reklamfilmer, utan även ägt rum i långdragna rättstvister i domstolar världen över. Windows-systemet anses av många som det mest flexibla av programmen: det ger användare störst rättigheter att interagera med sin dator. Detta gör Windows mer sårbart för virus än Mac. Moderna virusprogram löser dock detta problem för de allra flesta.

Windows-systemet och -mjukvara är också billigare än Mac och mer generöst med att låta sina program producera så kallade open access-filer som andra program kan öppna. Det produceras också mer mjukvara från företag världen över till Windows än till Mac. Ett problem som blir allt mer relevant är kompatibilitet med tidigare versioner, och även här är Windows-systemet generellt sett bättre än Mac. En annan utmanare är Linux, men gratis operativsystem har självklara problem. Det görs inte mycket mjukvara till Linux, systemet är krångligt att lära sig och saknar support.

10 anledningar att välja Windows

För att sammanfatta så finns det många anledningar att välja Windows. Här listar vi tio av dem, utan inbördes ordning. 1) Det ger större flexibilitet och rättigheter till användaren att förändra layouten. 2) Det kan anpassas lätt till dina behov. 3) Det görs mer Windowsmjukvara. 4) Det finns på många olika plattformar, från telefoner till paddor och alla kan synkroniseras med varandra. 5) Det är kompatibelt med tidigare versioner. 6) Det släpps fler spel till Windows . 7) Det görs fler ljud- och grafikkort till operativsystemet, vilket förbättrar spelupplevelsen. 8) Operativsystemet ger smidig tillgång till musik. 9) Det är världens vanligaste system. Och slutligen: 10) det är lättast att lära sig.